5/4/11

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 3η ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ Τ/Κ

Υποστηρίξτε τον αγώνα στην Βόρεια Κύπρο!


Η τρίτη γενική απεργία θα κηρυχθεί στη Βόρεια Κύπρο,μετά από αυτές των 28 Γενάρη και 2 Μάρτη.Ο πολιτικός αγώνας στην Κύπρο είναι ενάντια στην αποικιοκρατική Τουρκία καθώς και τις νεοφιλελεύθερες οικονομικές περικοπές.Οι συμβολικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τις διαδηλώσεις των 28 Γενάρη και 2 Μάρτη εξυψώνει ακόμη περισσότερο την διεθνή αλληλεγγύη.

Η Αριστερά και οι Συντεχνίες της Τουρκίας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των Κυπρίων για αλληλεγγύη με ένα πρωτοφανές ενδιαφέρον.Αυτό ανέβασε το ηθικό των μαζών στην Κύπρο.Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μεγαλύτερη ενότητα μεταξύ του τουρκικού και του κυπριακού προλεταριάτου.

Σε αυτό το σημείο,μέχρι το οποίο έχουμε κτίσει μια δυνατή βάση αλληλεγγύης με το προλεταριάτο της Τουρκίας,είναι το καθήκον μας να κτίσουμε ακόμη μια βάση με το προλεταριάτο και τους επαναστάτες της Ελλάδας και της Νότιας Κύπρου.Ο στόχος μας είναι τα παραδείγματα αλληλεγγύης από την Ελλάδα και την Νότια Κύπρο προς την γενική απεργία στις 7 του Μάη να αποτελέσουν την απαρχή μεγαλύτερης αλληλεγγύης.

Εμπρός για να δείξουμε αλληλεγγύη στη γενική Απεργία στη Βόρεια Κύπρο στις 7 Απρίλη!

Ζήτω η ενότητα του διεθνούς προλεταριάτου!

Διεθνιστική Αλληλεγγύη

(Κύπρος)


enternasyonalistdayanisma.blogspot.com


Support the struggle in North Cyprus!


Third general strike will be held in North Cyprus after those in 28th of January and 2nd of March. The political struggle in Cyprus is against colonialist Turkey as well as the neo liberal economic cuts. The symbolic solidarity protests with the demonstrations of 28th January and 2nd March puts the international solidarity to a position higher than it was.

Turkey's Left and Unions responded to Cypriot calls for solidarity with an interest never seen before. This raised the spirit of the masses in Cyprus. We will contiue to struggle for a greater union of Turkey's and Cyprus's prolateriat.

At this point, where we have built a solid base of solidarity with the proletariat of Turkey, it is our duty to build another base with the prolateriat and revolutionaries of Greece and South Cyprus. Our goal is to see examples of solidarity from Greece and South Cyprus for the general strike in 7th of April as the beginning of greater solidarity.
Forward to show solidarity with the general Strike in North Cyprus on 7th of April !

Long live the international unity of the proletariat!
Enternasyonalist Dayanışma
İnternationalist Solidarity

(Cyprus)

enternasyonalistdayanisma.blogspot.com/

Δημοφιλείς Aναρτήσεις του Μήνα

Άμεση Ενημέρωση στο email σας