25/10/10

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 'RAINBOW'

Λευκωσία
31 Οκτωβρίου, ώρα 11:00 - 17:00
Δημοτικός Κήπος Λευκωσίας (CYTA)

Λάρνακα
5 Νοεμβρίου, ώρα 17:00 - 22:00
Εξέδρα Παραλίας


Παρέμβαση με έντυπο υλικό στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ 'Rainbow,' που διοργανώνει η ΚΙΣΑ. Το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει μουσικές και χορούς από μετανάστες, αιτητές ασύλου, ξένους φοιτητές, ελληνοκύπριους και τουρκοκύπριους, χώρο για παιδιά, παζαράκι, φαγητά και ποτά από διάφορες χώρες.


24/10/10

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ

Μαθητικο Εντυπο Εναντια στις Παρελασεις

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ

Οι παρελάσεις βρωμάνε εθνικισμό, μιλιταρισμό και ρατσισμό. Είναι η απροκάλυπτη προβολή μιας ιεραρχημένης κοινωνίας. Προωθούν την ομοιομορφία και μισούν τη διαφορετικότητα. Είναι ο προθάλαμος για την πειθαρχία που επιβάλλεται στο στρατό.

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ


22/10/10

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

23/10/10 φεστιβάλ «Εμ-φύτευσή» με προοπτικές και θεματικές:

1. Τη διεκδίκηση δημόσιου χώρου και την επαναδιαμόρφωση του.

2. Τη κατανόηση της αναγκαιότητας ύπαρξης των δημόσιων χώρων για την επίτευξη του κοινωνικού αλληλοσεβασμού που διαμορφώνεται μέσω της πολυμορφικής κοινωνικής σχέσης την οποία παράγουν.

3. Η λειτουργία τους ως πεδίο αυτόνομης κοινωνικοπολιτικής ελεύθερης έκφρασης ιδεών και πρακτικών

4. Η ανάπλαση του κεφαλαίου και η σύγχρονη πολεοδομία της εμπορευματοποίησης του δημόσιου χώρου και οι προβληματικές πτυχές.

Στη σημερινή κοινωνία που ο ρόλος και ο χώρος της κοινωνικοποίησης έχει μεταλλαχτεί με βάση τα πρότυπα και τις ανάγκες του καπιταλισμού, με αποτέλεσμα, ο δημόσιος χώρος και η χρήση του να εγκαταλείπεται ή να αντικαθίσταται από το καπιταλιστικό πρότυπο διαιωνίζοντας και εδραιώνοντας: 1. τον καταναλωτισμό, δηλαδή την αντικατάσταση του κοινωνικού ένστικτου με του καταναλωτικού 2. τον καπιταλιστικό ατομικισμό και ανταγωνισμό στις σχέσεις μέσα στην κοινωνία 3. τη γκετοποίηση της κοινωνίας και το διαχωρισμό της ταξικά και κοινωνικά, η ταξική κοινωνία (η πυραμίδα των τάξεων), δηλαδή της ανάλογα με βάση την εξουσία προκαθορισμένης και επιβεβλημένης κοινωνικής και ταξικής ομάδας, που φυσικά, είναι ανταγωνιστική σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογα της εξουσίας που διακατέχει και αφού διαμορφώνεται σ’ ένα καθαρά ανταγωνιστικό-ταξικό σύστημα, έχει ως αποτέλεσμα την αποξένωση των κοινωνικών χαρακτήρων, χωρίς να δίνεται η ευκαιρία στην κοινωνική συνεύρεση μεταξύ της κοινωνικής πραγματικότητας 4. την εμπορευματοποίηση των χώρων αυτών που έχει ως επακόλουθο την αλλοίωση και την καταστροφή του πολεοδομικού και οικολογικού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα την αλλοίωση του κοινωνικού χαρακτήρα και της ταύτισης του με την πολεοδομική πραγματικότητα. 5. Την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος στερώντας έτσι το δικαίωμα στο κοινωνικό σύνολο να ζήσει σε ένα υγιές χώρο και χρόνο μειώνοντας σε σημαντικό βαθμό το αίσθημα οικολογικής συνείδησης και της αναγκαιότητας του.

Το ζήτημα της κοινωνικής διεκδίκησης και διαμόρφωσης του δημόσιου-κοινωνικού χώρου ανήκει στην ανώνυμη συλλογική λειτουργία και σίγουρα δεν θα έπρεπε να ανήκει σε κανένα κεφαλαιούχο, κρατικό και κομματικό μηχανισμό ή να αντικατοπτρίζεται διαμέσου ενός εξουσιαστικού μοντέλου οργάνωσης. Είναι ζήτημα βαθιά πολιτικό, αφορά την ισότιμη και άμεση συμμετοχή όλων στην λήψη αποφάσεων. Έτσι, τα άτομα -οι άμεσοι πολίτες- αναλαμβάνουν οι ίδιοι την τύχη των καθημερινών υποθέσεών τους και στο πως θα διαμορφωθεί η κοινωνική τους διάσταση. Το βλέπουμε στα παραδείγματα των κινημάτων πόλης που αναπτύσσονται στη διεθνή κινηματική σφαίρα και σε μικρότερο βαθμό τοπικά. Αυτό συμβαίνει κάθε φορά που μία ομάδα ατόμων-πολιτών πέρα από κόμματα, μηχανισμούς χειραγώγησης, οργανώσεις, γραφειοκρατίες κοκ , όχι για να καταλάβει την εξουσία, αλλά, τη διεκδίκηση της κοινωνικής διάστασης, την διεκδίκηση του αυτεξούσιου, διεκδικεί το δημόσιο χώρο, ως πεδίο άμεσης κοινωνικοπολιτικής απόφασης, τοποθέτησης, διαμαρτυρίας, κοινωνικής ωρίμανσης, κοινωνικής παιδείας και ως πεδίο δημιουργικότητας, συλλογικής και ατομικής ελευθερίας, ατομικού και κοινωνικού αυτοκαθορισμού.

Η επιθετική στάση του κεφαλαίου και του κράτους ανά το παγκόσμιο με το απεριόριστο κέρδος στο όνομα της “ανάπτυξης” διαιωνίζουν την παγκοσμιοποιημένη εξουσία τους, καταστρέφοντας εν ονόματι αυτής το περιβάλλον, την πόλη και καθετί που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ελεύθερο-κοινωνικό χώρο. Η συρρίκνωση (ιδιωτικοποίηση) των ελεύθερων-δημόσιων χώρων που απέμειναν (πάρκα, πλατείες, κτήρια), η υστερική και φρικαλέα ανάπλαση της πόλης, οι κάμερες, η μετατροπή του κοινωνικού βίου και χρόνου σε εμπορεύματα, αποτελούν παρά μόνο μερικές από τις σκοτεινές πτυχές.

Δείγματα αυτής της οργανωμένης επίθεσης-λεηλασίας βλέπουμε και σε τοπικό επίπεδο, πολλές φορές με το πιο βάρβαρο τρόπο φανερώνεται το προσωπείο της τοπικής ελίτ -με παραδείγματα όπως η πλατεία Ελευθερίας, το παλιό Γ.Σ.Π, το παλιό δημαρχείο, η λίμνη του Μαγκλή, η συρρίκνωση του δημόσιου χώρου στο γεωγραφικό πεδίο της τάφρου, ο καθεδρικός, η προπαγάνδα και η καταστολή στη πλατεία του «Μανώλη» , η ποτοαπαγόρευση κ.α.

Ο δημόσιος χώρος ως μέρος της κοινωνικής πραγματικότητας προβάλει την ανάγκη διεκδίκησης του πεδίου, κοινωνικής θέσπισης και διεκδίκησης χώρων για τη διαμόρφωση αυτόνομου, αυτοδιαχειριζόμενου μη ιεραρχικού πεδίου κοινωνικής συναναστροφής και οργάνωσης μέσω της ανώνυμης συλλογικής λειτουργίας.

Η διεκδίκηση, η κατάληψη της κοινωνικής διάστασης είναι αναγκαιότητα η οποία πηγάζει διαμέσου της σύγχρονης επιβεβλημένης μορφής οργάνωσης του σύγχρονου πολιτισμού.

Η πρόταση είναι η διαμόρφωση κινηματικού κόμβου για την διεκδίκηση και διαμόρφωση ελεύθερων-κοινωνικών-δημόσιων χώρων, στους οποίους η αυτόνομη κοινωνική οργάνωση μέσω αμεσοδημοκρατικών διαδικασιών και την οριζόντια συνέλευση, εξωθεσμικά και αυτοθεσμιζόμενα να βρίσκονται αμεσο-παρεμβατικά απέναντι στις ανάγκες και το πρόβλημα που προκύπτει στη γειτονιά, το πάρκο, την πόλη και όχι μόνο.

Ένωση Αναρχικών

16/10/10

ΕΜ-ΦΥΤΕΥΣΗ: ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗΣτα πλαίσια της προσπάθειας επαναδιεκδίκησης και διαμόρφωσης των δημόσιων χώρων και ανάπτυξης οικολογικής και κοινωνικής συνείδησης, διοργανώνεται Ημέρα Δράσης για την Πόλη. Η Δράση γίνεται από 5 ομάδες που δρουν μέσα στην πόλη της Λευκωσίας καθώς και άτομα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα υπάρχει έντυπο ενημερωτικό και άλλο υλικό από τις ομάδες για την πόλη γενικά, αλλά και τη Λευκωσία ειδικά. Θα μαζευτούν επίσης χρήματα για αγορά δέντρων που θα φυτευτούν με ανοικτό κάλεσμα στην εντός των τειχών Λευκωσία. Θα γίνει επίσης δημόσια συζήτηση για την πόλη της Λευκωσίας – συγκεκριμένη ώρα θα ανακοινωθεί σύντομα.

Την ίδια μέρα επίσης, διοργανώνεται Ποδηλατοπορεία η οποία θα καταλήξει στην πλατεία Φανερωμένης. Ταυτόχρονα, θα γίνονται εργασίες βελτίωσης του αυτοδιαχειριζόμενου πάρκου στο τέρμα της Τρικούπη.

15/10/10

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το βράδυ της Πέμπτης 14/10, σπίτια κατοίκων, καταστήματα, εργαστήρια και το στέκι μας στην οδό Σαπφούς στην εντός των τειχών Λευκωσία, δέχτηκαν ακόμα μια φασιστική επίθεση εθνικιστών. Αυτή την φορά τα ανδρείκελα της Χρυσής Αυγής και του κυπριακού παραρτήματός της, Ε.ΛΑ.Μ, ξεκινώντας από το καφενείο «Καλά καθούμενα», σκόρπισαν τα εμετικά τους συνθήματά, όπως ναζιστικά σύμβολα, «αν θέλουμε σας καίμε»(!), ζήτω το έθνος, ελλάς – κύπρος – ένωση κ.α.

Γνωρίζουμε ότι η παρουσία μας σαν αντιεξουσιαστές στην περιοχή και ο ξεκάθαρος και ειλικρινής αντιφασισμός μας, προκαλεί την βίαιη αντίδραση των νεοφασιστών, όμως παράλληλα, η παρουσία μας έχει προσφέρει κοινωνικές συζητήσεις, προβληματισμούς και προοπτικές αντίστασης. Δεν θα μείνουμε απαθείς μπροστά στις φασιστικές προκλήσεις, θα απαντήσουμε στους εθνικιστές / ρατσιστές με την αλληλεγγύη, την άμεση δράση και την αυτοργάνωση της κοινωνίας.

ΑΝ ΔΕΝ ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΜΑΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝΕ ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ

Παρασκευή 15/10,

(θα ακολουθήσει αναλυτική προσέγγιση του θέματος)

11/10/10

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΚΤΩΒΡΗ

Πολιτιστική Εκδήλωση για την οικονομική ενίσχυση της Ένωσης Αναρχικών.
Παρασκευή, 15 Οκτώβρη στο στέκι μας, Σαπφούς 9, στην παλιά πόλη.
Ώρα Έναρξης - 18:00
Θα υπάρχει ζωντανή ρεμπέτικη μουσική καθώς και προβολή της ταινίας: ‘Ηλίας Πετρόπουλος - Ένας υπόγειος κόσμος’ - στιγμιότυπα από τη ζωή και το έργο του συγγραφέα, ποιητή και λαογράφου Ηλία Πετρόπουλου.
Επίσης: Καφέδες από αγροτικούς συναιτερισμούς, Κυπριακά χωριάτικα ποτά, έντυπο υλικό.

8/10/10

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ


Κάθε χρόνο στις αντικατοχικές πορείες, στις συνελεύσεις κυπρίων φοιτητών, σε σχολικές & εθνικές γιορτές, σε συνέδρια πολιτικών κομμάτων, σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, βιώνουμε το εθνικό θέατρο του παραλόγου: εθνικιστικά συνθήματα, πλήθος σημαιών, έξαρση του πατριωτισμού και της χριστιανοσύνης με αποκορύφωμα του εθνικού αυτού παροξυσμού, - το grandfinale – ο ελληνικός εθνικός ύμνος! Βέβαια η πραγματικότητα αυτή αντικατοπτρίζει την κυρίαρχη αντίληψη που καλλιεργείται συστηματικά και υπάρχει εδώ και χρόνια στο νησί: ο απόλυτος άκρατος εθνικισμός. Ο όρος εθνικισμός – πατριωτισμός εύκολα παρανοείται και ακόμα πιο εύκολα εγείρει αντιστάσεις.


Τι είναι τελικά το έθνος, ο εθνικισμός, ο πατριωτισμός; Μήπως ο πατριωτισμός είναι κι αυτός ένας συγκαλυμμένος εθνικισμός; Καμιά φορά ακόμα και τα πιο δημοκρατικά πνεύματα διολισθαίνουν στην προάσπιση της εθνικής ταυτότητας. Σχολείο, ΜΜΕ, κρατικοί φορείς, πολιτικά κόμματα συστηματικά προπαγανδίζουν την εθνική συνείδηση. Ως έθνος μπορούμε να θεωρήσουμε μια ομάδα πληθυσμού που έχει και διαμορφώνει κοινές αναπαραστάσεις σ’ ένα συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο. Οι κοινωνικές διαδικασίες που τις διαμορφώνουν δεν είναι στατικές αλλά υπάρχουν μέσα σ’ ένα πλέγμα συγκρούσεων, αλλοιώσεων και διαφοροποιήσεων όπου αυτά τα κοινά στοιχεία αναφοράς συνεχώς μεταβάλλονται δημιουργώντας νέα δεδομένα και συνθήκες. Κατά την φεουδαρχία όπως και σε παλαιότερες κοινωνικές οργανώσεις, αν και υπήρχαν εθνολογικά στοιχεία ουσιαστικά αυτά συστηματοποιούνται με την κυριαρχία του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και διαχέονται σαν κυρίαρχη ιδεολογία. Έτσι η εθνική συνείδηση αναπτύσσεται αρκετά πρόσφατα ιστορικά, στην Ευρώπη τον 18ο αιώνα μαζί με την ανάπτυξη του Καπιταλισμού.


Στις αρχές ύπαρξής του ο Καπιταλισμός απαιτούσε για την ανάπτυξή του όσο το δυνατό πιο μεγάλα, όσο το δυνατό πιο συγκεντρωτικά κράτη και ο εθνικισμός ήταν η κατάλληλη ιδεολογία για την εκπλήρωση αυτής της αναγκαιότητας: έτσι δημιουργήθηκαν τα έθνη-κράτη, ως αποτέλεσμα μεγάλων συγκρούσεων μεταξύ της ανερχόμενης αστικής τάξης και της φεουδαρχίας, της τότε κυρίαρχης τάξης. Είναι γεγονός ότι πριν από την Ελληνική Επανάσταση στα Βαλκάνια συνυπήρχαν διάσπαρτα διάφορες εθνότητες (Τούρκοι, Αρβανίτες και Αλβανοί, Βλάχοι, Έλληνες, Σλάβοι) παρόλα αυτά η αναγκαιότητα κυριαρχίας της αστικής τάξης εξανάγκασε την δημιουργία αμιγώς εθνικών κρατών. Το εθνικό παραλήρημα των εθνικοφρόνων είναι απόρροια της γαλούχησης του “ελληνοχριστιανικού ιδεώδους”.


Ας ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα: ο όρος αυτός εφευρέθηκε με την ύπαρξη του ελληνικού κράτους και δεν ανταποκρίνεται σε κάποια ιστορική πραγματικότητα. Δεν υπήρξε μια ομαλή διαδικασία συνέχειας της ελληνικής αρχαιότητας με την βυζαντινή ορθοδοξία αλλά μια μετωπική σύγκρουση των δύο αντιθέτων πολιτισμών για την επικράτηση του ενός. Έτσι σημαίες με την ελληνική σημαία , την Κύπρο και τον Παρθενώνα μπορούν να εκληφθούν μόνο ως ένα κακαίσθητο κολλάζ ανιστόρητης προπαγάνδας. Η εφεύρεση της Μεγάλης Ιδέας – αποτέλεσμα της προηγούμενης διαδικασίας – εξυπηρέτησε τον ελληνικό αστισμό για την επέκταση της πολιτικής του κυριαρχίας στο σύνολο των εδαφών που ζούσαν ελληνικοί πληθυσμοί (1912-1922). Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι ο εθνικισμός ως ιδεολογία υπάρχει εξυπηρετώντας συγκεκριμένα συμφέροντα επιβολής κυριαρχίας και καθυπόταξης.


Το έθνος αποτελεί τον συνεκτικό δεσμό ανωτέρων και κατωτέρων κοινωνικών στρωμάτων, καταπιεστών και καταπιεζομένων. Εξυπηρετεί και διαιωνίζει αυτή τη διάκριση αφού εντοπίζει τον εχθρό σε ένα άλλο έθνος – το οποίο παρεπιπτόντως διαπερνάται από την ίδια αντίφαση. Ένας από τους κυριότερους λόγους επιβολής, κυριαρχίας στα κατώτερα στρώματα είναι η αποδοχή από αυτά της εθνικής ενότητας και των κοινών εθνικών συμφερόντων – τα κοινά εθνικά συμφέροντα δεν υπάρχουν, είναι μια απάτη. Επικαλούμενες αυτά οι κυβερνήσεις δικαιολογούν και επιβάλλουν την αυταρχική τους πολιτική. Ιδιαίτερα η ιστορία της Κύπρου δεν μπορεί να μας αφήνει με αυταπάτες. Ο δικός μας εθνικισμός χρησιμοποιήθηκε τελικά από τους ίδιους τους αποικιοκράτες, από τους οποίους πολεμούσαμε να απελευθερωθούμε, ως όπλο ενάντια στον Κυπριακό λαό, για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους.


Ο διαχωρισμός του λαού σε Έλληνες και Τούρκους, η παραγνώριση κοινών μας πολιτισμικών καταβολών, δημιούργησε ανεπανόρθωτες βλάβες στις μεταξύ μας σχέσεις. Η περιχαράκωση πίσω από εθνικά συμφέροντα, ουσιαστικά αποκρύπτει το πρόβλημα και αρνείται να δει την πραγματικότητα. Μάλιστα ακολουθεί πιστά τους δρόμους του παρελθόντος, εξωθώντας στα ίδια αδιέξοδα και την συντριβή, όπως αμείλικτα έκρινε η ιστορική πραγματικότητα. Η αναγνώριση της Ελλάδας ως της “μητέρας πατρίδας”, ως της χώρας στην οποία πρέπει με κάθε τρόπο να συγκολληθούμε, αδυνατεί να αντιληφθεί πως Ελλάδα δεν είναι μια ιδέα, μια φαντασιακή έννοια που υπάρχει στο υπερπέραν. Ο ελληνικός κοινωνικός σχηματισμός υπάρχει μέσα στην ιστορική του εξέλιξη όχι ανεξάρτητα από τις κοινωνικές και ταξικές συγκρούσεις αλλά μέσα σ’ αυτές και καθοριζόμενος απ’ αυτές.


Εμείς αναγνωρίζουμε, τιμούμε και διδασκόμαστε από τις μεγάλες στιγμές του ελληνικού εργατικού κινήματος, όχι γιατί αυτό ήταν ελληνικό αλλά γιατί είναι ιστορικά ένα από τα σημαντικότερα ταξικά κινήματα της Ευρώπης. Οι ελληνολάγνοι, νοσταλγοί χουντικών καθεστώτων, ήταν αντίθετα απέναντι, με τους “εχθρούς” που ο λαός πολέμησε. Στην καλύτερη περίπτωση ο εθνικισμός - ο έρπων φασισμός – απλά θα καταστρέφει τις κοινωνικές και ταξικές προοπτικές αντίστασης. Πολύ χειρότερα όμως, αυτού του τύπου αντιλήψεις και πρακτικές οδηγούν σε συμμορίτικα χτυπήματα, ξυλοδαρμούς, “κλαίουσες” στην Λήδρας για την κατάρρευση του τείχους, σκοτεινές γριβικές αναμνήσεις που η αναβίωσή τους σύντομα θα πρέπει να απαντηθεί.


Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΑΓΙΔΑ - ΟΙ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝΕ ΠΑΤΡΙΔΑ


http://enosianarxikon.blogspot.com/

enosi_anarxikon@riseup.net

Ένωση Αναρχικών

7/10/10

ΟΤΑΝ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΞΑΝΑΣΗΚΩΝΕΙ ΚΕΦΑΛΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Αντιφασιστική Πρωτοβουλία παρατηρεί με ιδιαίτερη ανησυχία την εθνικιστική υστερία στη δημόσια σφαίρα τις τελευταίες βδομάδες και αγωνιά για τις επιπτώσεις της στην πορεία αυτού του τόπου τόσο σε σχέση με την υφιστάμενη διαδικασία επανένωσης της χώρας στη βάση της δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας όσο και για την εμβάθυνση της δημοκρατίας γενικότερα.

Το ΕΛΑΜ, η νεοναζιστική οργάνωση που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο προσπαθεί να αξιοποιήσει το διάχυτο αυταρχικό εθνικισμό και να τον κεφαλαιοποιήσει πολιτικά, συγκροτώντας για πρώτη φορά μετά το 1974 ένα ανοιχτά φασιστικό πόλο. Με σύνθημα “Κύπρος γη ελληνική” επιτίθεται φραστικά και ενίοτε και βίαια σε όποιον θεωρήσει ότι δεν πληροί τα “εθνικά” κριτήρια. Μετανάστες, Τουρκοκύπριοι αλλά και όσους αποκαλεί “Νεοκύπριους” γίνονται στόχοι των ρατσιστικών τους επιθέσεων. Επικαλείται τον Γρίβα και την ΕΟΚΑ Β και αντιμάχεται με σθένος τόσο την προσέγγιση Ελλάδας-Τουρκίας όσο και την επαναπροσέγγιση των κοινοτήτων στην Κύπρο.

Το ΕΛΑΜ όμως δεν είναι απλά μια άλλη εθνικιστική, αντι-ομοσπονδιακή τάση από αυτές που ενυπάρχουν μέσα στα πλείστα κοινοβουλευτικά κόμματα, ούτε απλά μια άλλη εθνικιστική οργάνωση που εκφράζει μίσος απέναντι σε αυτό που αποκαλεί “προαιώνιο εχθρό του έθνους”. Πρόκειται για μια νεο-φασιστική οργάνωση στα πρότυπα των Νεοναζί της Γερμανίας και της Χρυσής Αυγής της Ελλάδας. Με παραστρατιωτικές λογικές, με βαθύτατα ρατσιστικές αντιλήψεις και με επιθετικές διαθέσεις, συνοδευόμενες από άκρατη βία. Το Δεκέμβρη του 2009 αποπειράθηκε να παρελάσει στους κεντρικούς δρόμους της Λευκωσίας ενάντια στους μετανάστες αλλά εμποδίστηκε από τη μεγάλη αντιφασιστική διαδήλωση που έστειλε το μήνυμα ότι η κοινωνία δεν προτίθεται να ανεχτεί τη δημιουργία κλίματος ξενοφοβίας, ρατσισμού και τρομοκρατίας. Σήμερα με περίσσιο θράσος θα δοκιμάσουν να παρελάσουν προς το προεδρικό ενάντια σε αυτό που αποκαλούν “στρατηγική υποχωρήσεων” στο κυπριακό.

Θεωρούμε αυτή την κίνηση μια πρόκληση για την ίδια τη κοινωνία και για την οποία θα πρέπει να υπάρξει απάντηση. Ως Αντιφασιστική Πρωτοβουλία παρακολουθούμε την αναβίωση του φασισμού στην Κύπρο και πιστεύουμε ότι η κοινωνία θα πρέπει να αντιδράσει. Σε αυτά τα πλαίσια προγραμματίζουμε μέσα στο επόμενο διάστημα μια μεγάλη αντιφασιστική κινητοποίηση με στόχο να στείλουμε το ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να ανεχτούμε τυχόν επιστροφή στην περίοδο της φασιστικής τρομοκρατίας που κορυφώθηκε με το πραξικόπημα και την εισβολή του 1974.

Αντιφασιστική Πρωτοβουλία

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ


Να απαντήσουμε στον εθνικισμό, (θεσπισμένο ή μη) μέσω της άμεσης δράσης και αντίστασης της κοινωνίας. Γιατί για μας ο αντιφασισμός δεν είναι συμβολικός αλλά καθημερινός. Γιατί για εμάς ο αγώνας δεν είναι μονομερής αλλά καθολικός. Γιατί είμαστε η φωνή των εργαζομένων, των ανέργων, των μεταναστών, των ομοφυλόφιλων και όλων των καταπιεσμένων. Γιατί είμαστε η ελπίδα για μια κοινωνία χωρίς ταξικές και φυλετικές διαφορές.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, 8/10/2010, 18:00
ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ

Δημοφιλείς Aναρτήσεις του Μήνα