ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Τι είναι και τι σκοπεύει η Ένωση Αναρχικών:

Η δημιουργία της Ένωσης Αναρχικών πηγάζει απ’ την ανάγκη άμεσο-παρεμβατικής δράσης, στα πολιτικοκοινωνικά και οικονομικά ζητήματα του σύγχρονου πολιτισμού, με σκοπό την προώθηση και διάδοση των αναρχικών ιδεών και πρακτικών.

Η Ένωση Αναρχικών είναι μια οργάνωση σύνθεσης με κοινωνικό/παρεμβατικό χαρακτήρα. Σύνθεση για εμάς, σημαίνει η ενότητα μεταξύ των συντρόφων μας, η πολυμορφικότητα και η συνεργασία στα πλαίσια βασικών αρχών που κινούνται γύρω απ’ τον κοινωνικό αναρχισμό. Μέσα από τον κοινωνικό της χαρακτήρα η ομάδα έχει στόχο να μεταφέρει στο ευρύ κοινωνικό πεδίο καίρια στοιχεία της αναρχικής σκέψης όπως η ταξική αντίσταση και άμεση δράση, ο διεθνισμός, η ελευθερία του ατόμου και η αυτό-οργάνωση του κοινωνικού συνόλου, η αμεσοδημοκρατία, η ισότητα, η αλληλοβοήθεια κ.α.

Μέσα από σταθερή παρουσία και παρέμβαση στην επικαιρότητα σκοπεύουμε να στήσουμε δίκτυα αντίστασης και αλληλεγγύης μέσα στην κοινωνία για να ανατραπεί η καπιταλιστική επέλαση και τα σχέδια των εξουσιαστών. Στηρίζουμε και προωθούμε κάθε είδους άμεσης δράσης, ανταγωνιστικής προς το σύστημα, την αρωγή και τη συμμετοχή των ανθρώπων στον αγώνα ενάντια στο κράτος και το κεφάλαιο. Η δικτύωση μας μέσα σε κοινωνικούς χώρους και ομάδες αποτελεί βασικό θεμέλιο για τους σκοπούς και τις δράσεις μας, αφού μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί η καταστροφή του υπάρχον και να αναδυθεί μια πρόταση για μια νέα κοινωνία. Αποσκοπούμε στην δημιουργία επαναστατικών συνθηκών και καταστάσεων μέσα στους εργασιακούς χώρους, στους δημόσιους χώρους, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια και γενικότερα σε ολόκληρη την κοινωνία.


H Εσωτερική Λειτουργία:

• Η Ένωση Αναρχικών πραγματοποιεί γενική συνέλευση μία φορά την εβδομάδα, εξαιρουμένων των ειδικών ή έκτακτων συνελεύσεων.

• Η συνέλευση λειτουργεί με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες. Ο/Η κάθε σύντροφος/ισσα ξεχωριστά, καταθέτει προτάσεις οι οποίες συζητούνται διεξοδικά και ισότιμα απ΄ όλους.

• Κάθε σύντροφος/ισσα έχει το δικαίωμα να διαχωρίζει τη θέση του από τους υπόλοιπους. Οι διαφωνίες καταγράφονται και εξετάζεται το ενδεχόμενο παράλληλης υλοποίησης.

• Κάθε μήνα ορίζεται ένας ταμίας κι ένας υπεύθυνος επικοινωνίας. Η αρμοδιότητες αυτές είναι ανακυκλούμενες και άμεσα ανακλητές.

• Για την οικονομική ενίσχυση της οργάνωσης κάθε σύντροφος/ισσα προσφέρει στο ταμείο ένα ποσό σύμφωνα με της δυνατότητές του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των δραστηριοτήτων είναι η συλλογή χρημάτων από αλληλέγγυους.

• Για να καλυφθούν θεματικές η οποίες δεν απασχολούν ταυτόχρονα όλη την συνέλευση, δημιουργούνται ειδικές ομάδες εργασίας -αορίστου χρόνου- ανοιχτές και με τον ίδιο χαρακτήρα. Ατομικές ή συλλογικές πρωτοβουλίες κρίνονται ως θετικές απ΄ την γενική συνέλευση.

• Επικοινωνία και διασυνδέσεις με τα διεθνή κινήματα και οργανώσεις, κυρίως στον γεωγραφικό μας χώρο (Ελλάδα, Τουρκία, Μέση Ανατολή).

• Διακοινώσεις από τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα που διαθέτουμε, των θέσεων και των δράσεών μας.

• Στην οργάνωση -αλλά και γενικότερα- πρέπει να διέπει ο αλληλοσεβασμός, η υπευθυνότητα και η κατανόηση. Λογικές σεχταρισμού, εγωκεντρισμού και ηγεμονισμού δεν μπορούν να γίνουν αποδεχτές.

• Η συμμετοχή στις συνελεύσεις της Ένωσης Αναρχικών είναι ανοιχτή στον καθένα, εφόσον αποδεχθεί ειλικρινά το μεγαλύτερο μέρος των Γενικών Αρχών.

• Οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη στις Γενικές Αρχές μπορεί να γίνει μόνο εάν δεν αλλάζει ο καθολικός χαρακτήρας της οργάνωσης.

Αυγουστος 2010

Δημοφιλείς Aναρτήσεις του Μήνα