3/6/11

Κάιρο, Αίγυπτος: Ίδρυση Ελευθεριακού Σοσιαλιστικού Κινήματος

Το Ελευθεριακό Σοσιαλιστικό Κίνημα ιδρύθηκε στις 23 Μάη 2011 στο Κάιρο, στην καρδιά της αιγυπτιακής επανάστασης και εν μέσω του επαναστατικού κύματος που σαρώνει όλο τον κόσμο σήμερα, από την Τυνησία έως την Αίγυπτο, τη Λιβύη, την Υεμένη, τη Συρία, και φτάνει ακόμα και στην Ισπανία ξυπνώντας μνήμες των κυμάτων του 1848 και του 1968. Αυτό το επαναστατικό κύμα θα πρέπει επίσης να παρασύρει και άλλες χώρες.
Το Κίνημα έχει δημοσιεύσει ένα μανιφέστο και προετοιμάζει μια πιο λεπτομερή δήλωση των βασικών του αρχών. Στοχεύει να φέρει κοντά όλους όσοι στέκονται ενάντια στον καπιταλισμό (ιδιωτικό και κρατικό) και όλους όσοι εναντιώνονται στη γραφειοκρατία και στην κεντροποίηση, στην καταστολή των ατομικών ελευθεριών, όλους όσοι αντιστέκονται στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλους τους υποστηρικτές της αυτοδιαχείρισης στους χώρους εργασίας και της οργάνωσης κοοπερατίβων (συνεταιρισμών, συνεργατικών), όλους τους υπέρμαχους της οικονομικής χειραφέτησης, της διοικητικής αποκεντροποίησης και της άμεσης δημοκρατίας.
Το Κίνημα οργανώνεται σε ομάδες εργασίας των οποίων τα μέλη συναντιούνται και συντονίζονται με τις υπόλοιπες ομάδες, και συνίσταται από εκλεγμένους εκπροσώπους αυτών των ομάδων, που επικοινωνούν μέσω της χρήσης σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας με στόχο την αποφυγή οργανωτικών ιεραρχιών.

Μιας και το Κίνημα δεν έχει άλλους οικονομικούς πόρους για τις δραστηριότητές του πλην της συνεισφοράς των μελών του και του εθελοντικού τους έργου, και από τη στιγμή που οι ακτιβιστές του είναι μισθωτοί σκλάβοι, κανένας εκ των οποίων δεν είναι πλούσιος, λογαριάζοντας πως δεν θέλουν να περιορίσουν την ελευθερία τους εξαιτίας της οικονομικής εξάρτησης το Κίνημα έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο ως το πιο φτηνό μέσο επικοινωνίας. Σκοπεύει επίσης να προχωρήσει στην έκδοση εντύπων όταν αυτό καταστεί δυνατό. Για τον ίδιο λόγο, το Κίνημα δεν είναι σε θέση να αγοράσει κάποιο χώρο, κι έτσι οι δραστηριότητές του λαμβάνουν χώρα εντός των διαφόρων λαϊκών οργανώσεων όπως τα συνδικάτα, οι χώροι δουλειάς και οι επιτροπές και κοοπερατίβες γειτονιάς, ζητώντας από τα μέλη μας που είναι παρόντα σε όλα τα λαϊκά κινήματα διαμαρτυρίας να συντονιστούν και να επικοινωνήσουν μέσω του διαδικτύου.
«Εμείς, οι ελευθεριακοί σοσιαλιστές, αγωνιζόμαστε για μια αταξική σοσιαλιστική κοινωνία, μια αντεξουσιαστική κοινωνία ελεύθερη από τους κατασταλτικούς μηχανισμούς του κράτους και του Κεφαλαίου. Είμαστε εναντίον της εισαγωγής του κρατικού καπιταλισμού, όπως συνέβη στα κατασταλτικά καθεστώτα που είχαν εγκαθιδρυθεί στις «σοσιαλιστικές» χώρες. Αρνούμαστε και εναντιωνόμαστε στο καπιταλιστικό σύστημα.Πιστεύουμε ότι η εργατική τάξη είναι ικανή να ηγηθεί ενός τεράστιου συνασπισμού εξεγειρόμενη με επίπονες προσπάθειες για να ανατρέψει την εξουσία τόσο του καπιταλισμού, όσο και του κατασταλτικού κράτους.
Οι άμεσοι στόχοι μας είναι:
1. Διοικητική αποκεντροποίηση χωρίς κυβερνήτες και δημάρχους, μέσα από τοπικά συμβούλια γειτονιάς και περιοχής· δικαίωμα στο λαϊκό έλεγχο με εκλεγμένους ανακλητούς αντιπροσώπους τοπικών συμβουλίων και των επιτροπών πολιτών.
2. Μετατροπή όλων των εταιρειών παροχής υπηρεσιών και εργοστασίων παραγωγής σε κοοπερατίβες αυτοδιαχειριζόμενες από τα μέλη τους σε μια δημοκρατική, αποκεντροποιημένη κοινωνία μέσω ελευθερίας και ανεξαρτησίας από το διοικητικό κράτος.
3. Ακύρωση των φορολογικών κινήτρων που είχαν δοθεί σε επενδυτές· εισαγωγή προοδευτικής φορολόγησης ώστε να ενισχυθούν οι κοοπερατίβες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία κ.ά.
4. Συνδικαλιστικός πλουραλισμός, ελευθερία τού συνέρχεσθαι (συνδικαλίζεσθαι) σε εργοστάσια και χώρους εργασίας· συγκρότηση συνδικάτων για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους και τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή όλων των εργαζομένων στη διαχείριση των χώρων εργασίας· αυτοδιαχείριση στα εργοστάσια και στις επιχειρήσεις που είχαν ιδιωτικοποιηθεί εν μέσω του καθεστώτος αδικίας και διαφθοράς της εποχής Μουμπάρακ.
5. Κατάσχεση όλου του χρήματος παράνομης προέλευσης και καταμερισμός του ανάμεσα στις κοοπερατίβες.
6. Σύνταγμα που να εγγυάται όλες τις μορφές ανθρώπινης ελευθερίας, όπως η θρησκευτική ελευθερία, η ελευθερία τού συνέρχεσθαι και της σκέψης· σύσταση κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, αποκεντροποιημένης διακυβέρνησης με μόνιμο λαϊκό έλεγχο από τοπικές διοικήσεις και επιτροπές πολιτών που αντικαθιστούν την κυβέρνηση και την κεφαλή (τον πρόεδρο) του κράτους· δικαίωμα των αντιπροσώπων που ενεργούν βάσει λαϊκής εντολής να προτείνουν νόμους και δημοψηφίσματα.
7. Η συγκρότηση μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας που να μην εξαρτάται από μία νομοθετική πράξη φιλελεύθερης Αρχής, αλλά μάλλον από τη βούληση των κοοπερατίβων χωρίς κεντρική Αρχή, προκειμένου μια αταξική κοινωνία να μπορεί να αυτοοργανώνεται μέσω λαϊκών και τοπικών επιτροπών, ενάντια στην εξουσία ενός κεντρικού, κατασταλτικού κράτους.
 
Ελευθεριακό Σοσιαλιστικό Κίνημα Αιγύπτου»

Ε-mail: lsm.egypt@gmail.com
Σύνδεσμος στ’ αραβικά: anarchisminarabic
 
Από την αγγλική μτφρ. της ιταλικής Ομοσπονδίας Αναρχικών Κομμουνιστών [Federazione dei Comunisti Anarchici]
Πηγή: anarkismo

Δημοφιλείς Aναρτήσεις του Μήνα